AVG Privacy

Geacht clublid,

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging (dus ook Trimclub Hartelust) voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
We doen gewoon zoals het hoort.
Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy.
We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden.
Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten.
We schermen je gegevens af.
Gaan die nooit onnodig delen met derden en zullen altijd eerst toestemming aan jullie vragen voordat we gegevens delen.
Als je wilt weten welke gegevens we van je vastgelegd hebben kun je dit gewoon aanvragen bij het secretariaat.
Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.
Maar goed, dat is juridisch niet genoeg.
Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels.
We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren.
Als je hier nog vragen over hebt, kun je ons altijd mailen op secretariaat.hartelust@gmail.com of me natuurlijk ook persoonlijk benaderen tijdens de clubavonden.
Persoonsgegevens bij inschrijving.
Als je je inschrijft bij onze vereniging, vragen we je om je persoonsgegevens en leggen we deze vast in onze leden administratie.
We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:
Lid nummer en Groep:
Voor structuur in de groepen indeling Voor- en achternaam:
Omdat we zonder naam niemand als lid kunnen registreren
Geboortedatum:
Zodat we weten hoe oud onze leden zijn en we een kaartje kunnen sturen op hun verjaardag of als iemand langer ziek is
E-mailadres:
Hiermee brengen we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen (zoals nu deze Privacy Statement) We versturen de mails altijd als BCC zodat niet alle adressen van de leden in de mail zichtbaar zijn.
Tevens voorkomt dit dat bij het beantwoorden van een mail per ongeluk alle leden het antwoord krijgen.
Voor het onderling (binnen de vereniging) delen van (mail) adressen hebben we alle leden gevraagd of ze wel of geen toestemming geven.
Dit is ook vastgelegd in de ledenadministratie.
Gegevens van leden die hebben aangegeven dat ze dat niet willen worden niet onderling gedeeld.
Dit geldt ook voor leden die niet gereageerd hebben.
Postadres:
Dat gebruiken we o.a. voor een verjaardagkaartje en voor leden die geen mailadres hebben.
(Mobiel) telefoonnummer:
Om je te kunnen bellen in geval van last minute informatie over de clubavonden (afgelasting of zaal wijziging) en natuurlijk ook om eens te informeren hoe het met je gaat als je wat langer afwezig bent.
Medische historie: Een summiere beschrijving van het soort (hart) klachten iemand heeft (gehad) op het moment van inschrijving.
Deze informatie gebruiken we om te kunnen bepalen in welke groep je geplaatst kunt worden
IBAN nummer. Dit is geregistreerd bij de penningmeester zodat hij weet van wie de betalingen zijn die binnenkomen voor contributie en voor het betalen van vergoedingen Beroep:
Dit wordt wel uitgevraagd op het inschrijf formulier maar wordt niet meer vastgelegd in de leden administratie.
Status:
Dit geeft in de ledenadministratie aan of je wel of geen lid meer bent en of je begeleider of vrijwilliger bent.
Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:
Nieuwsbrieven:
We voorzien de nieuwsbrieven altijd van een adressticker.
De meesten van jullie nemen de nieuwsbrief altijd mee tijdens de clubavonden.
Als iemand een langere periode afwezig is sturen we het op via de post Inzage in gegevens
Wil je je persoonsgegevens inkijken?
Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem?
Geen probleem.
Laat het ons weten.
Derden Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten.
En als we dat al moeten doen is alle uitwisseling helemaal ‘privacy waterdicht’ geregeld. Bewaringstermijn
We hebben hierover in de Algemene Leden Vergadering van 16 mei 2018 afgesproken dat we voor de ledenadministratie een onbeperkte bewaringstermijn hanteren.
Zo kunnen we de clubhistorie bijhouden.
Voor betalingsgegevens geldt dat deze bewaard worden conform de wettelijke termijnen die daarvoor gelden.
De bewaartermijn hangt dus samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.
Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt.
Stuur een mailtje naar het secretariaat met een verzoek tot inzage, verandering, en verwijdering van je persoonsgegevens.
Als we dat in jouw ogen niet netjes doen, hopen we dat je ons dat laat weten.
Mocht je daarna toch vinden dat we een standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiligen van persoonsgegevens
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:
PC ’s / Laptops van onze bestuursleden zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
De ledenadministratie is opgeslagen in Google Drive.
Alleen door het bestuur geautoriseerde personen hebben toegang
De contributie- en betaalgegevens zijn lokaal opgeslagen bij de penningmeesters. Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens Bestuursleden en vrijwilligers die toegang hebben tot onze persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
Wijzigingen, vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.
Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:
Namens het bestuur van
Trimclub Hartenlust,
Sharita Groote Wolthaar
Voorzitter en Secretariaat
Tel. 06-51762420